Hotline: 0355.55.66.77 | Facebook | VQ Channel
Thay Vỏ iPad Mini

Thay Vỏ iPad Mini

Liên hệ
Thời gian sửa chữa: 1 - 2 tiếng
Bảo hành: Không bảo hành
Thay Vỏ iPad Air

Thay Vỏ iPad Air

Liên hệ
Thời gian sửa chữa: 1 - 2 tiếng
Bảo hành: Không bảo hành
Thay Vỏ iPad Gen

Thay Vỏ iPad Gen

Liên hệ
Thời gian sửa chữa: 1 - 2 tiếng
Bảo hành: Không bảo hành
Thay Vỏ iPad Pro

Thay Vỏ iPad Pro

Liên hệ
Thời gian sửa chữa: 1 - 2 tiếng
Bảo hành: Không bảo hành
Thay Vỏ Galaxy Note 20 | Plus | Ultra

Thay Vỏ Galaxy Note 20 | Plus | Ultra

Liên hệ
Thời gian sửa chữa: 60 phút
Bảo hành: Không bảo hành
Thay vỏ iPhone 5 | 5S | SE

Thay vỏ iPhone 5 | 5S | SE

350,000 đ
Thời gian sửa: 60 phút
Bảo hành: Không bảo hành
Thay Vỏ iPhone 6 | 6 Plus

Thay Vỏ iPhone 6 | 6 Plus

400,000 đ750,000 đ
Thời gian sửa chữa: 2 tiếng
Bảo hành: Không bảo hành
Thay Vỏ iPhone 6S | 6S Plus

Thay Vỏ iPhone 6S | 6S Plus

400,000 đ750,000 đ
Thời gian sửa chữa: 1 - 2 tiếng
Bảo hành: Không bảo hành
Thay Vỏ iPhone 8 | 8 Plus

Thay Vỏ iPhone 8 | 8 Plus

550,000 đ800,000 đ
Thời gian sửa chữa: 1 - 2 tiếng
Bảo hành: Không bảo hành
Thay Vỏ iPhone 7 | 7 Plus

Thay Vỏ iPhone 7 | 7 Plus

550,000 đ900,000 đ
Thời gian sửa chữa: 1 - 2 tiếng
Bảo hành: Không bảo hành
Thay vỏ iPhone SE 2020

Thay vỏ iPhone SE 2020

600,000 đ800,000 đ
Thời gian sửa chữa: 60 phút
Bảo hành: Không bảo hành
Thay Vỏ Galaxy Note 10 | Plus

Thay Vỏ Galaxy Note 10 | Plus

700,000 đ850,000 đ
Thời gian sửa chữa: 60 phút
Bảo hành: Không bảo hành
Thay Vỏ Galaxy Note 9

Thay Vỏ Galaxy Note 9

700,000 đ900,000 đ
Thời gian sửa chữa: 60 phút
Bảo hành: Không bảo hành
Thay Vỏ Galaxy Note 8

Thay Vỏ Galaxy Note 8

700,000 đ800,000 đ
Thời gian sửa chữa: 60 phút
Bảo hành: Không bảo hành
Thay Vỏ Galaxy S9 | Plus

Thay Vỏ Galaxy S9 | Plus

700,000 đ800,000 đ
Thời gian sửa chữa: 60 phút
Bảo hành: Không bảo hành
Thay Vỏ Galaxy S8 | Plus

Thay Vỏ Galaxy S8 | Plus

700,000 đ850,000 đ
Thời gian sửa chữa: 60 phút
Bảo hành: Không bảo hành
Thay Vỏ Galaxy S10 | Plus | Lite

Thay Vỏ Galaxy S10 | Plus | Lite

800,000 đ1,000,000 đ
Thời gian sửa chữa: 60 phút
Bảo hành: Không bảo hành
Thay Vỏ iPhone XS | XS Max

Thay Vỏ iPhone XS | XS Max

1,000,000 đ1,900,000 đ
Thời gian sửa chữa: 1 - 2 tiếng
Bảo hành: Không bảo hành
Thay Vỏ iPhone X | XR

Thay Vỏ iPhone X | XR

1,000,000 đ1,750,000 đ
Thời gian sửa chữa: 1 - 2 tiếng
Bảo hành: Không bảo hành
Thay Vỏ iPhone 11 | Pro | Pro Max

Thay Vỏ iPhone 11 | Pro | Pro Max

1,050,000 đ3,000,000 đ
Thời gian sửa chữa: 60 phút
Bảo hành: Không bảo hành
banner
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...