Hotline: 0355.55.66.77 | Facebook | VQ Channel
Thay rung iPhone 6 | 6 Plus

Thay rung iPhone 6 | 6 Plus

200,000 đ400,000 đ
Thời gian sửa chữa: 30 phút
Bảo hành: 1 tháng
Thay Rung iPhone 7 | 7 Plus

Thay Rung iPhone 7 | 7 Plus

250,000 đ500,000 đ
Thời gian sửa chữa: 30 phút
Bảo hành: 1 tháng
Thay Rung iPhone 6S | 6S Plus

Thay Rung iPhone 6S | 6S Plus

250,000 đ400,000 đ
Thời gian sửa chữa: 30 phút
Bảo hành: 1 tháng
Thay Rung Galaxy S10 | Plus | Lite

Thay Rung Galaxy S10 | Plus | Lite

300,000 đ
Thời gian sửa chữa: 30 phút
Bảo hành: 1 tháng
Thay Rung iPhone 8 | 8 Plus

Thay Rung iPhone 8 | 8 Plus

300,000 đ550,000 đ
Thời gian sửa chữa: 30 phút
Bảo hành: 1 tháng
Thay Rung iPhone XS | XS Max

Thay Rung iPhone XS | XS Max

350,000 đ550,000 đ
Thời gian sửa chữa: 30 phút
Bảo hành: 1 tháng
Thay Rung iPhone X | XR

Thay Rung iPhone X | XR

350,000 đ550,000 đ
Thời gian sửa chữa: 30 phút
Bảo hành: 1 tháng
Thay Rung Galaxy S20 | Plus | Ultra

Thay Rung Galaxy S20 | Plus | Ultra

400,000 đ
Thời gian sửa chữa: 30 phút
Bảo hành: 1 tháng
Thay rung iPhone SE 2020

Thay rung iPhone SE 2020

400,000 đ500,000 đ
Thời gian sửa chữa: 30 phút
Bảo hành: 1 tháng
Thay Loa Chuông | Thoại Galaxy Note 8

Thay Loa Chuông | Thoại Galaxy Note 8

400,000 đ500,000 đ
Thời gian sửa chữa: 30 phút
Bảo hành: 1 tháng
Thay Loa Chuông | Thoại Galaxy S9 | Plus

Thay Loa Chuông | Thoại Galaxy S9 | Plus

400,000 đ500,000 đ
Thời gian sửa chữa: 30 phút
Bảo hành: 1 tháng
Thay Rung Galaxy Note 10 | Plus

Thay Rung Galaxy Note 10 | Plus

450,000 đ550,000 đ
Thời gian sửa chữa: 30 phút
Bảo hành: 1 tháng
Thay Rung Galaxy Note 9

Thay Rung Galaxy Note 9

450,000 đ650,000 đ
Thời gian sửa chữa: 30 phút
Bảo hành: 1 tháng
Thay Rung Galaxy Note 8

Thay Rung Galaxy Note 8

450,000 đ550,000 đ
Thời gian sửa chữa: 30 phút
Bảo hành: 1 tháng
Thay Rung Galaxy S9 | Plus

Thay Rung Galaxy S9 | Plus

450,000 đ550,000 đ
Thời gian sửa chữa: 30 phút
Bảo hành: 1 tháng
Thay Rung Galaxy S8 | Plus

Thay Rung Galaxy S8 | Plus

450,000 đ550,000 đ
Thời gian sửa chữa: 30 phút
Bảo hành: 1 tháng
Thay Rung iPhone 11 | Pro | Pro Max

Thay Rung iPhone 11 | Pro | Pro Max

500,000 đ1,100,000 đ
Thời gian sửa chữa: 30 phút
Bảo hành: 1 tháng
Thay Rung Galaxy Note 20 | Plus | Ultra

Thay Rung Galaxy Note 20 | Plus | Ultra

500,000 đ
Thời gian sửa chữa: 30 phút
Bảo hành: 1 tháng
Thay Rung iPhone 12 | Mini | Pro | Pro Max

Thay Rung iPhone 12 | Mini | Pro | Pro Max

1,100,000 đ
Thời gian sửa chữa: 30 phút
Bảo hành: 1 tháng
Thay Rung iPhone 14 | Plus | Pro | Pro Max

Thay Rung iPhone 14 | Plus | Pro | Pro Max

1,300,000 đ
Thời gian sửa chữa: 30 phút
Bảo hành: 1 tháng
banner
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...