Hotline: 0355.55.66.77 | Facebook | VQ Channel
Thay Kính lưng iPhone 8 | 8 Plus

Thay Kính lưng iPhone 8 | 8 Plus

350,000 đ500,000 đ
Thời gian sửa chữa: 1 - 2 tiếng
Bảo hành: Không bảo hành
Thay Lưng Galaxy Note 9

Thay Lưng Galaxy Note 9

450,000 đ600,000 đ
Thay Lưng Galaxy Note 8

Thay Lưng Galaxy Note 8

450,000 đ650,000 đ
Thay Lưng Galaxy S8 | Plus

Thay Lưng Galaxy S8 | Plus

450,000 đ550,000 đ
Thay Lưng Galaxy Note 10 | Plus

Thay Lưng Galaxy Note 10 | Plus

500,000 đ900,000 đ
Thay Lưng Galaxy S9 | Plus

Thay Lưng Galaxy S9 | Plus

500,000 đ550,000 đ
Thay Kính lưng iPhone XS | XS Max

Thay Kính lưng iPhone XS | XS Max

500,000 đ900,000 đ
Thời gian sửa chữa: 1 - 2 tiếng
Bảo hành: Không bảo hành
Thay Kính lưng iPhone X | XR

Thay Kính lưng iPhone X | XR

500,000 đ650,000 đ
Thời gian sửa chữa: 1 - 2 tiếng
Bảo hành: Không bảo hành
Thay Kính Lưng iPhone SE 2020

Thay Kính Lưng iPhone SE 2020

600,000 đ450,000 đ
Thời gian sửa chữa: 1 - 2 tiếng
Bảo hành: Không bảo hành
Thay Mặt lưng iPhone 11 | Pro | Pro Max

Thay Mặt lưng iPhone 11 | Pro | Pro Max

600,000 đ950,000 đ
Thời gian sửa chữa: 1 - 2 tiếng
Bảo hành: Không bảo hành
Thay Kính lưng iPhone 12 | Mini | Pro | Pro Max

Thay Kính lưng iPhone 12 | Mini | Pro | Pro Max

700,000 đ2,400,000 đ
Thời gian sửa chữa: 1 - 2 tiếng
Bảo hành: Không bảo hành
Thay Kính lưng iPhone 14 | Plus | Pro | Pro Max

Thay Kính lưng iPhone 14 | Plus | Pro | Pro Max

750,000 đ
Thời gian sửa chữa: 1 - 2 tiếng
Bảo hành: Không bảo hành
Thay Kính lưng iPhone 13 | Mini | Pro | Pro Max

Thay Kính lưng iPhone 13 | Mini | Pro | Pro Max

750,000 đ
Thời gian sửa chữa: 1 - 2 tiếng
Bảo hành: Không bảo hành
banner
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...